Hovedpersonen ankom smilende kort tid før retten ble satt.

Oppsynet til tross, Lunde var avvisende overfor pressen og ønsket ikke å kommentere saken verken i forkant eller i rettspausene.

Lunde (45) og hans nære venn Morten A. Berg (61) er tiltalt for grov økonomisk utroskap og heleri av henholdsvis 140 og 123 millioner kroner. I tillegg er en kvinnelig ansatt (41) i et av Lundes selskaper tiltalt for å ha medvirket til overføringer av 10 millioner kroner.

I forkant var det kjent at verken Berg eller kvinnen ville erkjenne seg skyldig etter tiltalen. Da Lunde ble spurt, punkt for punkt, om han erkjenner straffskyld lød svaret gjennomgående:

— Nei.

Pengeoverføringer

Etter at tiltalen var lest opp, begynte aktor Hulda Olsen Karlsdottir på innledningsforedraget sitt, som etter planen tar to dager. Med seg til retten hadde påtalemyndigheten 11 permer med dokumenter. Det er satt av fire uker til den omfattende saken.

Bakgrunnen for tiltalen, inkludert alle avtaler mellom alle involverte selskaper og alle pengeoverføringer påtalemyndigheten mener var urettmessige, dokumenteres.

Beløpene i tiltalen er i hovedsak penger Lunde og Berg tok ut av selskaper Lunde var deleier i, for å dekke utgifter til heleide selskaper i Johs Lunde Gruppen.

— Konkret skadelidende i den første delen av tiltalen er Vendere Eiendom, som etter vår oppfatning er blitt tappet for 77 millioner kroner, sier Karlsdottir til NTB.

I tillegg er det utroskapsposter i tiltalen som beløper seg til 28,5 og 25 millioner kroner og en underslagspost på 10 millioner kroner.

Begrenset tiltalen

Mens kravene mot boet i Lundes selskaper er på over 1,5 milliarder kroner, omfatter tiltalen kun 140 millioner kroner:

— Økokrim har begrenset straffesaken, fordi det her er snakk om såpass høye beløp. Vi har måttet ta hensyn til hvor mye prosessen koster, spisset saken rundt disse forholdene og valgt bort andre. Å gå igjennom alt ville blitt for tidkrevende sammenlignet med hva man ville fått ut av det straffeutmålingsmessig, sier Karlsdottir.

I alt var Lunde involvert i rundt 130 selskaper, hvorav 62 er gått konkurs siden slutten av januar 2011. Bostyrer Fredrik Bie i advokatfirmaet Ryger har beskrevet Lundes imperium som et virvar av transaksjoner og problemomgåelser.

— Konsernet var tungt belånt. Da finanskrisen inntraff ble det vanskelig å selge eiendelene, samtidig som konsernet fikk problemer med å betjene gjelden, forklarer han til NTB.

Fengsel

Mange privatpersoner har anmeldt Johannes Lunde og hans selskaper, men disse er ikke representert i saken som pågår nå.

— Konkret skadelidende her er de felleseide selskapene, men utover det er denne typen handlinger, slik vi ser det, skadelig for næringslivet, ettersom slik praksis gjør at man ikke kan ha tillit til personer man setter inn i tillitsverv, sier Karlsdottir.

Lunde og Berg risikerer opptil seks års fengsel, mens strafferammen er tre års fengsel for forholdene kvinnen er tiltalt for.

Etter aktoratets innledningsforedrag får forsvarerne Arild Dommersnes, Atle Helljesen og Bjørn Kvernberg onsdagen til å uttale seg. Fra torsdag 5. september skal Lunde og de medtiltalte forklare seg. Det er meldt inn 24 vitner i saken.