Når Bergen kommune i 2014 produserer metangass av kloakkslam, er det gassbussene som skal forsynes med drivstoffet. I dag vedtar fylkesutvalget å samarbeide med kommunen om å etablere selskapet som skal produsere biogassen.

Garantert luktfritt

— Dette er et virkelig kinderegg. Vi reduserer bruken av fossilt brensel, vi bruker avfall som ellers kunne blitt omdannet til den farlige klimagassen metan og den eksosen som kommer ut er like luktfri som eksosen fra naturgass, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Kommunen er i disse dager i ferd med å prosjektere anlegget og bestemme hvilken teknologi som skal brukes for å omdanne deler av kloakkslammet til metangass.

— Fra 2014 vil renseanleggene i kommunen produsere langt mer kloakkslam. Ved å ta ut metangass kan vi reduser restmassen med ca. 40 prosent, sier avdelingsleder i VA-etaten, Hogne Hjelle.

Han er glad for at kommunen kan få avsetning for metangassen, men understreker at dette ikke er noen gullgruve.

Henter inn anbud

— Vi har store utgifter med håndteringen av kloakkslammet, men vi får inn inntekter på salg av gassen som kan tilføres avløpsregnskapet og slik komme innbyggerne i Bergen til gode.

Det er innhentet anbud på prosessdelen av biogassanlegget, og valg av prosess blir gjort i løpet av høsten. Forventet oppstart av byggearbeider er høsten 2013 og planen er at anlegget kan settes i prøvedrift fra høsten 2014. I tidligere utredninger er det kalkulert med en pris på 100 millioner kroner. Anlegget skal ligge i Rådalen.

For fylkeskommunen ligger det en betydelig miljøgevinst i å kunne bruke biogass. I bussflåten i Bergen er det i dag 82 nye gassbusser som går på naturgass. Disse vil kunne gå over på biogass, så snart produktet er klart.

— Dette er et mer miljøvennlig drivstoff en naturgass, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Ekstremt klimavennlig

Det er særlig i forhold til klimagassutslipp biogassen har sitt store fortrinn. En buss på biogass kan kjøre 2000 km før den har sluppet ut 10 kg CO2. En dieselbuss kommer til sammenligning bare 64 km av gårde, mens gassbussene ved bruk av naturgass kan kjøre 65 km.

Biogassbussen (og naturgassbussen) slipper også ut mindre NOx enn dieselbussen, og når det gjelder de farlige mikropartiklene er gassbussene fortsatt dieselbussene uovertrufne.

Forholdene ligger vel til rette for å ta i bruk biogass på busser. Det offentlige har investert 80 millioner kroner til blant annet tre fylleanlegg for gass.

— Vi etablerer nå et selskap for å kunne omsette biogassen i egenregi. dette er en forutsetning for at vi skal kunne pålegge transportørene å bruke biogass, fremfor naturgass.

Potensial

Han innrømmer at han også ser det morsomme i at bussene skal gå på kloakkslam.

— Det burde kanskje stå på toalettene i Bergen at hver gang du bruker toalettet bidrar du med drivstoff til å rulle en gassbuss x antall meter, sier han og ler.

Og Nilsen tror det ligger et stort uutnyttet potensial når det gjelder produksjon av biogass.

— Oppdrettsnæringen kjører i dag fiskeavfall til Danmark, avfall som kan brukes til produksjon av biogass. Det kan også være mulig å bruke fiskeavføring fra oppdrettsanleggene til slik produksjon, sier han.

Hva mener du om tiltaket?