Les også:

Det er lenge siden maodressen og maoluen var mote i det betonggrå kommunistdiktaturet. I dag er Kina på full fart til å bli forvandlet til verdens største tumleplass for en raskt voksende, pengesterk og nytelseshungrig middelklasse.

Produsentene av verdenskjente merkevarer som Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Mercedes-Benz og Burberry er på plass i Kina, posisjonert for å ta sin del av den formidable veksten.

Salget av kostbare armbåndsur og smykker, sko og moteklær, håndvesker og andre merkevarer i de kinesiske storbyene vokste med 16 prosent i fjor, og er anslått å øke med nye 20 prosent i år, ifølge en rapport fra det internasjonale konsulentselskapet McKinsey.

Prognosene spriker, men utviklingen peker entydig i samme retning: Om få år kommer Kina til å passere Japan og bli verdens nest største marked for luksusvarer.

Det kan skje allerede i år, ifølge det amerikanske konsulentselskapet Bain & Company, spesialist på rådgivning til luksusvareindustrien. Da mener de Stor-Kina som foruten Fastlands-Kina omfatter Hongkong, Macau og Taiwan.

Et annet konsulentselskap i bransjen, CLSA Asia-Pacific Markets i Hongkong, mener Kina i 2020 kan komme til å passere USA og være verdens største luksusmarked.

Forklaringen er den store folkemengden (1,3 milliarder) og den sterke velstandsøkningen på få år for en raskt voksende middelklasse i byene. Dette er den viktigste målgruppen for luksusindustrien.

Det amerikanske konsulentselskapet McKinsey har definert det de kaller for den øvre middelklasse til å være husholdninger med en årsinntekt på mellom 100000 og 200000 yuan (85000–170000 kr). De teller over 13 millioner familier.

Men det er de som tjener enda mer som bruker mest penger på luksusvarer. Husholdninger med en årsinntekt på mellom 300000 og 1 million yuan (250000–850000 kr) vokser årlig med rundt 15 prosent og kommer til å utgjøre 5,6 millioner familier i 2015, ifølge McKinsey-rapporten.

De aller rikeste, de som har en husholdningsinntekt over 1 million yuan (og vanligvis en formue på over 10 millioner yuan), vokser enda raskere, og kommer til å øke med 20 prosent hvert år frem til 2015. De handler 38 prosent av alle luksusvarer som selges i Kina.

Det er tre særlige kjennetegn ved den raske fremveksten av luksusmarkedet i Kina.

  • Stor andel unge forbrukere (45 prosent er under 35 år mot 28 prosent i vestlige land).
  • Eksplosjonen i bruken av Internett som informasjonskanal.
  • Rask urbanisering og velstandsøkning utenfor de største byene. Med fremveksten av et stort luksusmarked følger kopiprodukter og falske merkevarer.Til tross for forsterket innsats mot slik straffbar virksomhet, er det nesten umulig å utrydde problemet, fastslår McKinsey.Men stadig flere forbrukere er opptatt av å kjøpe ekte varer, mener konsulentselskapet å fastslå etter å ha gjennomført en større markedsundersøkelse blant 1500 kinesiske luksusforbrukere i flere store byer.