Sammen med faren John Kvamsdal og broren Nils Roald har Jan Håkon Kvamsdal bygd opp selskapet Kvamsdal Fiskeoppdrett AS siden 1983. Begge brødrene bor på Lepsøy i Os.

I januar i fjor høstet de tre gevinsten av slitet da hele selskapet med to laksekonsesjoner ble solgt til Rong Laks AS. For Jan Håkon Kvamsdal er laksesalget hovedforklaringen på at fjorårets inntekt ble hele 26 millioner kroner.

Likningstallene for Nils Roald Kvamsdal som var majoritetsaksjonær, kommer først til høsten.

— Vi solgte selskapet i januar 2002, bekrefter Nils Roald Kvamsdal.

— Var det et gunstig tidspunkt å selge?

— Jeg ønsker ikke si mer om det salget, avslutter Kvamsdal.

Heller ikke Svein Idar Rong, som representerer kjøperen, vil gi flere detaljer om handelen. Men Rong antyder at Kvamsdal-familien kan ha vært heldige med timingen. I tiden etterpå har lakseprisene gått stort sett en vei - nedover.

23 millioner lenger bak Kvamsdal havner en sambygding. Aud Drønen Østervold er bosatt på Lepsøy og fileterer laks til daglig. Etter hva BT kjenner til stammer den ekstraordinært gode inntekten fra Austevoll, der hun har familie.

Tredjeplass på inntektslisten går til Georg Askvik, styreformann for båtfabrikken Askeladden i Os.