Ifølgenettavisen na24.no har Ludo Mobil inngått forlik med Ventelo.

Nettstedet harfått tilgang til en avtale mellom Ludo og Ventelo der det står at det er«inngått en avtale i tvisten mellom partene».

Videre skriver nettavisen atLudo-aksjonærene innen 16. februar skal kunne kjøpe ut Ventelos krav, 38millioner kroner, for 20 millioner kroner. Hvis dette skjer innen fristen, skalVentelo trekke sine konkursbegjæringer mot Ludo og Vollvik.