Den japanske produsenten Sanyo har utviklet CD-brennersystemet BurnProof. Systemet løser et irriterende problem for mange brukere. Når en CD-brenner kopierer en CD-plate forer den datastrømmen inn i et minne-buffer hvor eventuelle avlesningsfeil blir korrigert. Deretter sendes dataene til den brennbare CD-platen. Hvis det er for mange feil i datastrømmen kan bufferet gå tomt for korrigerte data. Det vil ikke levere en kontinuerlig strøm til platen, og resultatet er en CD-plate med datahull som ikke lar seg avspille.

BurnProof ordner ifølgeSanyo problemet. Ricoh, Yamaha og Toshiba utvikler liknende systemer. Prinsippet er enkelt. Hvis minne-bufferet i PCen går tomt sender det en stoppmelding til laserbrenneren. Når datastømmen er i gang igjen leter systemet opp stopp-punktet og fortsetter opptaket. Dermed unngår man datahull som stopper avspillingen av en hjemmebrent CD-plate.

Løsningen vil nok glede mange hjemmebrennere. Det spørs om plateselskapene er like glade for nyvinningen, skriver New Scientist.(Origo)