— Jeg var den første offiseren som fikk kvinner om bord på krigsskip, forteller Thor Christian Hallin.

Den gamle marineoffiseren og Bodø Glimt-spilleren spaserer mellom fotballspillende manneben på Varden Amfi i Fyllingsdalen. Hallin er igjen på damejakt, men denne gang til lands.

Som leder for valgkomiteen i Løv-Ham er det nemlig Hallins oppgave å rekruttere minst to kvinner til klubbens styre. Det er et krav fra Norges Idrettsforbund.

— Vi ønsker damer med styreerfaring og gjerne med tilknytning til klubben, sier Hallin.

Men i motsetning til sportsklubben Brann, eller andre store bedrifter, kan ikke Løv-Ham lokke med verken prestisje eller styrehonorar. Letingen etter damer har derfor ennå ikke gitt resultater.

— Dette er basert på dugnadsånd og alle må dra lasset sammen. Det er hardt arbeid, sier Hallin.

Egne kvinneregler i idretten

Som BT skriver i dag, er det kun 17 prosent kvinner i styrene i private aksjeselskap (AS). Det har dermed ikke vært noen smitteeffekt fra allmennaksjeselskapene (ASA), som etter loven må ha 40 prosent kvinner i styrene.

Også idrettslagene sliter med damerekruttering på styresiden.

Idrettslag som Løv-Ham er organisert som FLI-enheter (forening/lag/innretning), og ikke som aksjeselskap.

Krav fra Norges Idrettsforbund gjør at idrettslagene må ha kvinner i styrene (se fakta). Dersom de ikke klarer å oppfylle disse kravene, skal klubbene søke sin lokale idrettskrets om dispensasjon.

Mest likestilling på toppen

Men ifølge førsteamanuensis Berit Skirstad ved Norges idrettshøgskole er det ingen som har ordentlig kontroll med kjønnsfordelingen i idrettslagene. Årsaken er at det er rundt 12.000 idrettslag.

— Men fra 1999 skulle også de enkelte idrettslagene følge reglene om kjønnsfordeling i styrene, sier hun.

For særforbundene og idrettskretsene er det blitt strengere regler. Ifølge Skirstad har idrettspresident Tove Paule strammet inn på reglene for dispensasjon for disse organene.

— Nå er det nesten umulig å få dispensasjon, sier Skirstad.

På sist Idrettsting, som er idrettens høyeste myndighet, var 39 prosent av representantene kvinner. Det tilsvarer omtrent kvinneandelen i den totale medlemsmassen.

- Gutter kjenner gutter best

Tilbake på Varden Amfi forteller Hallin at han har snakket med flere kvinner som ikke har tatt seg tid til å stille opp for klubben.

— Det har gjerne med familielivet deres å gjøre, sier han.

Valgkomitélederen mener regelverket som sier at idrettslag med flere enn tre styremedlemmer må ha minimum to kvinner i styret, er i overkant byråkratisk.

— Jeg kan ta inn min datter og kone - de stiller gjerne opp - men det er jo ikke problemet. Poenget må jo være å gjøre de riktige tingene, ikke å gjøre ting riktig, sier Hallin.

Berit Skirstad mener idrettslagene må bli flinkere til å lete etter kvinner.

— Veldig ofte er det slik at gutter kjenner gutter best. De vet kanskje ikke om mødre til noen i idrettslaget, som kanskje har erfaring med styreverv. Jeg tror det kommer an på øynene som ser, sier Skirstad.