LO og NHO er blitt enige om årets lønnsoppgjør. Resultatet betyr et tillegg på 2 kroner i timen for alle og et lavlønnstillegg på 1 krone for dem som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Den samlede rammen for lønnsoppgjøret er på 3,65 prosent.

— Vi er tilfreds med at vi har fått et oppgjør som både tar hensyn til norsk økonomi og bedriftenes konkurranseevne. Vi har også fått til en brukbar kjøpekraftsøkning, sier LO-leder Roar Flåthen.

Partene har ikke tatt hensyn til særdeles høye strømpriser, men har lagt til grunn en prisøkning på 2 prosent.

NHO-leder John G. Bernander sier seg også fornøyd med resultatet av mellomoppgjøret. Det samme gjør YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Ut over kronetillegget sikrer avtalen en styrking av ordningen med sluttvederlag for aldersgruppen 55 til 61 år. En arbeidstaker på 61 år vil få et sluttvederlag på 80.000 kroner skattefritt.

Bernander sier at økonomien i denne fellesordningen er så solid at partene har funnet det forsvarlig å øke satsene.

Mister jobben

Enigheten på dette punktet sikrer en økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år mister jobben på grunn av nedbemanning eller som må slutte på grunn av dårlig helse.

LO og NHO er også enige om et såkalt aktivitetsprogram i sju punkter for å fremme likestilling mellom kjønnene. Partene vil sammen be regjeringen om å innføre tredelt foreldrepermisjon og fjerne kontantstøtten.

— Mellomoppgjøret sikrer alle LOs medlemmer reallønnsvekst. Totalt vil 27 prosent av alle arbeidstakere få lavtlønnstillegg, heter det i en melding fra LO.

YS-leder Kvalheim, som har forhandlet på vegne av rundt 20.000 medlemmer, sier at avtalen gir et forsvarlig økonomisk opplegg.

Mer i lommeboken

  • Resultatet gir medlemmene mer i lommeboken. Samtidig er oppgjøret innenfor bedriftenes tåleevne og setter ikke arbeidsplasser i fare, mener Kvalheim.

Det generelle tillegget øker årslønnen med cirka 4000 kroner. For den fjerdedelen som også får lav- og likelønnstillegg, vil årslønnen øke med ytterligere cirka 2000 kroner. Dette vil gi mange kvinner, men også menn i for eksempel rutebilsektoren, cirka 6000 kroner til sammen i årslønnstillegg.

YS er også fornøyd med at satsene i sluttvederlagsordningen økes. Dermed sikres også YS-medlemmer som er omfattet av ordningen, og som uforskyldt mister arbeidet, en bedre økonomisk kompensasjon.