TORSTEIN STANGENES

OGNE ØYEHAUG

Mens den typiske lønnsmottakeren mottok 301.900 kroner i fjor, en økning på 4,9 prosent fra året før, fikk fastlegene i Bergen en lønnsøkning på hele 9,3 prosent.

Fastlegeordningen forklarer mye av økningen. Siden fastlegeordningen trådte i kraft da det bare var syv måneder igjen av fjoråret, vil fastlegene etter alle solemerker få en nesten like stor lønnsøkning i år.

Fastlegeordningen har økt Bergen kommunes kostnader til leger med ni millioner kroner, til 66 millioner, ifølge seksjonssjef Jan Petter Statland i byrådsavdelingen for helse og sosial.

Gunstig avtale

— Jeg tror det var en gjengs oppfatning i legekretser at det var en gunstig avtale man fikk til, sier professor Tor Iversen ved senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.

Iversen er blant forskerne som vurderer virkningen av fastlegeordningen på oppdrag fra Norges forskningsråd, et arbeid som skal pågå til og med 2004.

Iversen er ikke forbauset over at Bergens Tidendes undersøkelse viser at legene har tjent på fastlegeordningen. Men han tror ikke det bare er fastlegeordningen i seg selv som er årsaken til inntektsøkningen.

— Parallelt med overgangen til fastlegeordningen skjedde det nok en økning i antall privatpraktiserende leger, sier Iversen.

Ifølge lege Arne Gill Haanshuus, som er tillitsmann for allmennlegene i Bergen, var det 20 leger som begynte som privatpraktiserende i Bergen som følge av fastlegeordningen.

Endret interesse

— Mye tyder på at det har skjedd en betydelig endring i legenes interesse for å ta ansvar for mange flere pasienter, sier Iversen.

Rundt halvparten av legene som er fastleger har i dag færre pasienter enn de ønsker seg.

— Det store bildet - og det gjelder spesielt de store byene - er at man har gått fra legeknapphet til pasientknapphet, sier Iversen.

Stortingspolitiker John Alvheim (Frp) er motstander av fastlegeordningen.

— Fastlegeordningen gir legene en lukrativ gevinst, sier han til Bergens Tidende.

Mye må endres

Alvheim presiserer at han ikke har noe imot at legene tjener penger, men at han er imot ordningen av andre årsaker.

— Tilgjengeligheten er ikke blitt bedre, henvisningsordningen til spesialister skaper problemer for pasientene, og akutthjelp hos fastlegen er umulig å få til, sier han.

Alvheim har ikke tenkt å gjøre noe med fastlegeordningen umiddelbart, men sier han samler på reaksjoner fra pasienter og leger for å forsøke å endre ordningen etter hvert.

— Det er mye som må endres før denne ordningen fungerer, sier han.

TROR IKKE PÅ LØNNSØKNING: - Jeg tror ikke jeg tjener mer som doktor nå enn tidligere, sier Arne Gill Haanshuus. Han forklarer økning i skattbar inntekt med leieinntekter fra leiligheter han eier.
Foto: Gidske Stark