Som advokat og skatteekspert i advokatfirmaet Kyrre har han god innsikt i hvilke muligheter som finnes.

— Par med to eller flere barn kan spare kostnader ved å ha daglig omsorg for ett barn hver, sier Solvang.

Dobbel barnetrygd

— Da blir begge aleneforeldre, og begge har rett på dobbel barnetrygd. Det vil si 970 kroner ganger to, opplyser advokaten. Han minner om at denne retten faller bort dersom man gifter seg på nytt eller blir samboer innen 12 måneder.

Får dekket barnehage

— Enslige forsørgere har også rett til å få dekket opp til 64 prosent av utgiftene til barnehage og SFO, forutsatt at man ikke tjener mer enn 6 G, som i dag er 475.296 kroner. Maksimalt støttebeløp for ett barn er 42.411 kroner årlig, for to barn 55.340 kroner, mens tre eller flere barn kan støttes med 62.701 kroner.

Eller skattefradrag

Man kan også få skattefradrag for barnehage- og SFO-utgifter for barn under 11 år. - Disse får alle uavhengig av om man er skilt eller ikke. Men det er forskjeller i satsene som gjør at det kan lønne seg å dele omsorgen hvis man har flere barn. Fradragssatsen er 25.000 kroner årlig for ett barn, og 15.000 for hvert barn utover det første, sier advokaten. Ved omsorg for ett barn vil grensen være 25.000 kroner for begge foreldrene.

Skatteklasse 2

En enda større skattefordel ved å dele på omsorgen er at alle enslige forsørgere kommer i skatteklasse to. - Her er den økonomiske effekten betydelig fordi du da får et personfradrag i nettoinntekten på 90.700 kroner, mens du i skatteklasse en må nøye deg med et fradrag på 45.300 kroner. Ved daglig omsorg for ett barn hver, kan begge foreldrene oppnå skatteklasse 2.

— En forutsetning for å slippe billigere fra et samlivsbrudd med barn er et godt samarbeidsklima mellom foreldrene. Det som er best for barna vil uansett være det viktigste, understreker han.