• Jeg har sett mye rart og tvilsomt, men dette er det verste jeg har sett, fastslår Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

I en egenannonse i siste utgave av Lokalavisen — et blad som distribueres til 110.000 husstander i Sør-Rogaland - fristes næringslivet i regionen med en helsides reportasje i avisen, skrevet av Lokalavisens medarbeidere, hvor du «får god anledning til å presentere stillingen og firmaet».

En slik «reportasje» koster 14.900 kroner, ifølge annonsen.

Lokalavisen har eksistert som et gratisprodukt i seks år og jevnlig presentert «bedriftsprofil», der firmaer mot betaling får redaksjonell omtale.

- Klassisk brudd

— Jeg har sett mye rart og tvilsomt, men dette er det verste jeg har sett, fastslår Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, overfor Aftenbladet.no.

Han påpeker at dette er et klassisk brudd på punkt 2,6 i Vær varsom-plakaten - som er et sett etiske normer for pressen: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt (...).»

— Selv om Lokalavisen med dette klarer å tjene noen kroner på kort sikt, bidrar dette til å svekke det som ethvert medium på lang sikt lever av - sin troverdighet. Medienes troverdighet er avhengig av et klart skille mellom betalt og fri informasjon, sier Kokkvold.

- Vi skriver troverdig

Ansvarlig redaktør i Lokalavisen, Svein Kåre Edland, avviser kritikken overfor Aftenposten.

— Vår bedriftsprofil er et ordinært annonseprodukt, men vi forteller mer enn man får plass til i en vanlig annonse.

- Merkes bedriftsprofilen som annonse?

— Vi har ingen spesielle sider for noen ting.

- Får leserne vite at bedriftsprofilen er betalt av bedriften?

— Ikke direkte, nei. Men våre lesere har fulgt oss i mange år og vet at det betales for omtale i avisen.

- Hvordan vet du at leserne vet det?

— Det har jeg ingen logging på, men praksisen har vært åpent i alle år. Vi skriver troverdige bedriftsprofiler.

- Hvordan er profilene troverdige når selskapene har betalt for omtalen?

— Vi hadde aldri skrevet en bedriftsprofil som vi mener ikke er sann. Vi gjør et håndverk, og sjekker bedriftene opp mot kundene deres. I vår verden mener vi at det er troverdig.

- Følger dere Vær Varsom Plakaten?

— Nei. Bedriftsprofilen vår passer ikke inn der. Vi tenker mer på oss selv på som magasin enn avis.

- Vil dere begynne å flagge bedriftsprofilen som et betalt produkt?

— Det kan være noe vi tar opp til vurdering i august

Godkjent som informasjonsavis

Lokalavisen er godkjent som informasjonsavis av Forbrukerombudet.

Grunnen til at de ikke defineres som reklame, er at de har en redaksjonell andel som overstiger 40 prosent, ifølge Edland.

Si den mening i kommentarfeltet under!

Her tilbyr lokalavisen omtale i bytte mot penger. KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE DET I STØRRE VERSJON.