Ledelsen for postverket framholdt onsdag at streikebølgen også skader selskapets anseelse blant kundene. Tilliten svikter når selskapet ikke lenger kan få fram posten trygt og i tide, het det i en kunngjøring.

Postverket går med stadig større tap, som ifølge ledelsen nå nærmer seg til sammen 100 millioner canadiske dollar (vel 565 millioner norske kroner). De ansatte innledet 3. juni sin første steikeaksjon på 13 år, i protest mot planer om kutt i lønner og pensjoner.