— Det er vondt. Vi er to ærlige sjeler som brenner for det livsverket vi har skapt og vil at dette skal gå bra, sier gründer og styreleder Tor K. Heggernes i elektroselskapet Profitek.

Mens solen skinner ute, sitter han på et lite, dunkelt møterom sammen med konsernsjef Kurt Karlsen. De forteller om to år med sammenhengende krisehåndtering for selskapet som har over 450 ansatte i Bergen (se fakta).

— Vi tok på oss for mange store prosjekter samtidig, sier Karlsen når han blir bedt om å gi kortversjonen av hva som nesten veltet selskapet.

Trakk konkursbegjæring

Klokken ti i går skulle Profitek møtt bankkjempen DNB i rettssal 2B i Bergen tinghus. Slik blir det ikke.

Mandag tikket nemlig en faks inn til tingretten, hvor DNB trakk sin konkursbegjæring mot Profitek.

DNB hadde fremmet begjæring på vegne av to selskaper som banken utfører regnskapstjenester for – såkalt factoring. Profitek hadde ikke betalt regningene sine til disse selskapene. Totalt skal kravene i konkursbegjæringen ha summert seg til rundt 700.000 kroner.

I siste liten bladde altså Profitek opp.

— Jeg hadde ikke latt kravene gå til konkurs dersom jeg hadde visst om dem, sier Kurt Karlsen.

- Strekker strikken

Forrige måned oppdaget Profitek 700 fakturaer som ved en feil var falt ut av betalingssystemet på grunn av en intern reorganisering.

Konsernsjefen legger likevel ikke skjul på at bedriften hans har store problemer med å betale regningene sine.

— Vi drar ting helt til kanten for å strekke likvidene våre så langt vi kan. Det vil du finne i antall inkassosaker. Vi bruker så mye tid vi kan før vi betaler.

Ifølge en kredittsjekk fra Dun & Bradstreet frarådes det å gi Profitek kreditt. Selskapet står oppført med 48 uoppgjorte inkassosaker. På grunn av tregheter i systemet kan imidlertid flere av disse være betalt nå.

— Det er ingen leverandør som har tapt en krone på oss så langt. Slik skal det fortsette, sier Heggernes.

Har har hatt prestisjeoppdrag

Det var Heggernes som grunnla Profitek i 1999. Siden oppstarten har Profitek vokst kraftig, blant annet gjennom oppkjøp av Fana Elektro og Aker Elektro sin landelektrovirksomhet i Bergen.

Selskapet har levert tjenester til signalbygg som nye Ikea, Helleren, Høgskolen og Odontologen. I fjor sikret Profitek seg kontrakten i forbindelse med terminalutbyggingen på Gardermoen. Den siste avtalen hadde alene en verdi på rundt 200 millioner kroner.

Men veksten hadde altså sin pris.

— Vi tok steget opp i førstedivisjon og fikk juling, sier Karlsen.

Plutselig hadde Profitek en rekke store prosjekter som skulle utføres parallelt. Det ga stort behov for både penger og arbeidskraft, og presset opp kostnadene i en tid hvor prisene falt betraktelig på tjenestene Profitek leverte.

— I tillegg hadde vi dårlig drifting, sier Karlsen.

Ble strippet for rating

Ifølge konsernsjefen tapte bedriften i årene 2010–2011 rundt 40 millioner kroner på datterselskapene i Oslo og Stavanger.

— Dersom vi hadde valgt å slå Stavanger konkurs, ville vi spart 30 millioner kroner. Men vi tok tapene selv, sier han.

— Ellers er det ikke sikkert at vi hadde hatt like stor støtte fra leverandørene som vi opplever i dag, legger Heggernes til.

Tapene gjorde at 2011-regnskapet havnet i sviende minus og at – enda verre – egenkapitalen ble negativ. Dette førte til at kredittratingen over natten falt fra AA til B, og senere C.

For Profitek betyr det at de nesten ikke får lån eller kreditt, og heller ikke får lov til å by på offentlige anbud. De ansatte i selskapet opplever også at de har problemer med å hente ut varer for selskapet en del steder.

— Det å drive et så stort selskap med kredittrating C, vil jeg ikke anbefale, sier Karlsen.

Rekordoverskudd i fjor

Fjorårstallene er ennå ikke klare, men omsetningen havnet rundt 700 millioner, med et resultat på om lag 60 millioner. Profitek solgte bl.a. unna store deler av datterselskapet Profitek Pipe Liner for å bedre økonomien.

Ved utgangen av 2011 var 90 prosent av gjelden på 270 millioner kroner kortsiktig gjeld som forfalt i løpet av 12 måneder. Gjelden er nå redusert. I tillegg har Profitek fått omgjort store deler av gjelden til Sparebanken Vest til langsiktig gjeld.

Samtidig har overskuddet ført til at egenkapitalen på ny er positiv. Men dessverre for Profitek vil ikke ratingbyråene endre ratingene før nye, offisielle regnskap er på plass. Enn så lenge må de slite med svak kredittverdighet.

Profitek-sjefene mener det er fullstendig galt å avblåse finanskrisen i Norge.

— Det er lite penger tilgjengelig. Bankene har strammet til, og det forplanter seg. Vi får pengene seinere inn fra kundene, dermed må vi i neste omgang betale våre leverandører seinere, sier Heggernes.