Halvparten av de japanske brukerne av mobilt internett mellom 20 og 30 år er misfornøyde med systemet, ifølge markedsundersøkelsesfirmaet Japan Gartner Group. Dette til tross for at Japan er landet som satser hardest på teknologien, skriver Reuters. Japan har bygget opp en brukermasse på 30 millioner abonnenter for mobil internettaksess. Mangel på innhold og dårlig brukervennlighet er de to hovedgrunnene til at brukerne er misfornøyde.

Mobiltelefonprodusentene er samtidig forsiktige med løfter rundt den fremtidige teknologien for mobilt internett. På CeBIT — verdens største messe for elektronikk - vektlegger Nokia, Ericsson, Siemens og Motorola det de kan levere på kort sikt.

Varsomheten står i skarp kontrast til fjorårets CeBIT-messe, hvor mobilprodusentene og en rekke tjenestetilbydere lovet brukerne et snarlig og velfungerende mobilt internett.

Løftene ble imidlertid ikke innfridd, fordi apparatene var uegnet for fullverdig nettsurfing.(Origo)