Ingen av krabbeprøvene tatt i 2011 viste kvikksølvkonsentrasjoner over EUs grenseverdier, melder Nasjonalt institutt for ernærings— og sjømatforskning(NIFES).

Større konsentrasjon

Men i overvåkingsrapporten for 2011 slås det likevel fast at krabber fanget ved vraket har klart større kvikksølvkonsentrasjon enn krabber fanget lenger borte fra vraket.

— Resultatene fra overvåkingen i perioden 2005 til 2011 er samlet sett en sterk indikasjon på at høye nivåer av kvikksølv i krabbe har sammenheng med forurensing i sediment rundt vraket, sier forsker Sylvia Frantzen ved NIFES.

Ikke i fisk

Når det gjelder prøver fra fisk (brosme) har forskerne ikke funnet noen sammenheng mellom kvikksølvinnholdet i fisken og forurensing fra ubåtvraket. Prøvene viser en kvikksølvkonsentrasjon som er lavere i fisk fanget ved vraket enn både nord og sør for U-864. Vraket av den tyske ubåten ble funnet i 2003. Det er anslått at ubåten kan ha hatt mellom 60 og 70 tonn metallisk kvikksølv i lasten da den ble senket av en britisk ubåt i februar 1945. ## Skal vraket dekkes til eller heves? Hva mener du?