I USA og flere store europeiske land lages det jevnlig oversikt over befolkningens nettbruk. I Norge er det ennå ikke foretatt målinger av nettbruk på arbeidsplassen, selv om det er flere undersøkelser som måler bruken i hjemmene. Målinger fra utlandet viser at mønstrene i jobb— og hjemmesurfing er svært forskjellige, skriver Digitoday.no.

Markeds- og medieinstituttet (MMI) og markedsanalysefirmaet Jupiter MMXI skal lage en fullstendig oversikt over nordmenns surfevaner. Undersøkelsen blir imidlertid ikke foretatt før mot slutten av 2001.

Tregheten skyldes at selskapene må overtale IT-sjefer til å installere måleprogramvare. Dessuten er undersøkelsen dyr i et lite marked som Norge. MMI og Jupiter MMXI må forsikre seg om at de kan tjene penger på salg av analyser til IT- og telekom-bransjen.(Origo)