Driftsesultatet før avskrivninger og skatt som konsernsjef Rune Bjerke legger frem i dag er bedre enn noen gang. Tilsvarende resultat i årets tre første måneder i 2008 var på under 1,5 milliarder kroner.

Det er spesielt gruppen andre driftsinntekter som bidrar til rekorden. Her økte tallet fra 625 millioner i første kvartal i fjor til 5190 millioner kroner i år, altså mer enn åtte ganger så mye.

I denne gruppen er det spesielt tre punkter som drar resultatet opp:

  • Netto gevinster på valuta— og renteinstrumenter, som øker med 1,2 milliarder i forhold til samme periode i fjor
  • Endrede kredittmarginer, som øker med nærmere 2,8 milliarder kroner
  • Netto finans- og risikoresultat fra datterselskapet Vital, som øker med nær 600 millioner kroner.Bak posten endrede kredittmarginer ligger det blant annet 1,2 milliarder kroner i økte inntekter fra Eksportfinans.

– Vi er svært fornøyde med å oppnå et så godt resultat i en periode med stor usikkerhet, hvor konsekvensene av finansuroen for alvor har begynt å vise seg i realøkonomien, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR i en pressemelding.

Cornelius Poppe