Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og de andre eierne tar ut 22 millioner kroner i utbytte.

Styret i Sinkaberg-Hansen AS karakteriserer selv 2010 som et meget godt år for konsernet. Inntektene har rett og slett økt mye mer enn kostnadene, skriver adressa.no.

Med base på Marøya i Nærøy driver konsernet et konglomerat av lakseoppdrett, slakting og videreforedling i kommunene Bindal, Vikna og Nærøy.

Sinkabeg-Hansen produserer både settefisk og matfisk. Bindalslaks og Bindalssmolt er heleiede datterselskaper. I AS Aqua, Åsen Settefisk og Nærøysund Aquaservice har Sinkaberg-Hansen mindre eierandeler.

Konsernet sysselsatte i fjor 189 årsverk, hvorav 81 ble utført av kvinner.

Syv menn

I styret for Sinkaberg-Hansen AS sitter syv menn som alle er medeiere i selskapet.

Med unntak av styreleder Are Brekk (47) — som er lillebror av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (55) - heter de andre i styret enten Sinkaberg eller Berg-Hansen til etternavn.

Konsernsjef Finn Sinkaberg (60) er også medlem av konsernstyret. Han representerer den største av enkeltaksjonærene, Sinkaberg Invest, som kontrollerer vel 51 prosent av aksjene i Sinkaberg-Hansen.

Rett til 2,2 mill.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (48) er medeier i det fremgangsrike oppdrettskonsernet via familieselskapet JMJ Invest.

JMJ-posten i Sinkaberg-Hansen er på 10,7 prosent. Av aksjene i JMJ Invest kontrollerer Lisbeth Berg-Hansen 88,89 prosent.

Av aksjeutbyttet på 22 millioner kroner vil med andre ord daglig leder Finn Sinkaberg være berettiget til drøyt halvparten, aksjonær Lisbeth Berg-Hansen til ca. 2,2 millioner kroner.

Det fremgår av årsberetningen at det alt vesentlig av Sinkaberg-Hansens inntekter skriver seg fra salg til eksportører. Salget skjer for øvrig via bergensselskapet Hallvard Lerøy AS.