— Kystbyen mot nordre Bildøy er et gigantprosjekt som før eller siden blir for stort å drive videre alene. Derfor søker vi en partner med kapital og kompetanse, sier hovedeier og styreleder i Liegruppen, Peder O. Lie.

Han våger ikke si når en partner vil være på plass, men ser slett ikke bort fra at det kan skje i løpet av året.

Klart om seks - syv år

Liegruppen vil stå for fase II i byggingen av byen, som skal skje på nordre Bildøy og Bildetangen. Her skal det bygges mellom 5000 og 6000 boliger. Arbeidet med infrastrukturen er for lengst i gang. For Liegruppen betyr det betydelige investeringer i forkant. Og særlig store inntekter blir det ikke før boligene står der innflyttningsklare. Selv har eiendomssjefen i Liegruppen, Roy-Eddy Lie, tidligere uttrykt håp om at den første boligen skal stå klar når det det nye Sotrasamabandet åpner om seks - syv år.

— Dette er en krevende langsiktighet. Og hadde vi gått lengre på skolen, så hadde vi kanskje ikke gjort dette, sier Peder Lie.

Fiskeriene i null

Liegruppen gikk ut av fjoråret med et overskudd før skatt på 42,5 millioner kroner mot 33,1 millioner året før. Det skyldes et bedret finansresultat. Både omsetning og driftsoverskudd var svakere i 2013 enn året før.

— Rundt halvparten av aktiviteten vår er innen fiskeri, mens resten er eiendom. Fiskeriene gikk omtrent i null, så pengene vi tjente, gjorde vi på eiendom, sier Peder Lie.

Ressurssløsing

Han understreker at fiskeriene var vesentlige dårligere i fjor enn året før. - Det skyldes nedgang i sildekvoter og nedgang i priser, sier Lie. Han er selvfølgelig vant med at fiskeriene svinger, men irriterer seg kraftig over at myndighetenes struktuering gir dem en langt dårligere lønnsomhet enn de hadde trengt å ha.

— Denne politikken tvinger oss til å bruke tre båter på kvoter hvor vi kunne klart oss med en. Dette øker utslippene av CO2, og reduserer lønnsomheten vår. Det er rett og slett for dumt, sier Lie.

Liegruppen hadde ved sist årsskiftet en bokført egenkapital på 387 millioner kroner og en samlet gjeld på 776 millioner kroner.

Første fase i Sotra Kystby bygges rundt Sartor Storsenter og skjer i regi av Sartor Holding og Thon-gruppen.

Resultat Liegruppen

— i millioner kroner -

2013 2012

Omsetning: 253,8 278,3

Driftsresultat: 37,5 54,7

Resultat før skatt: 42,5 33,1