Leverandørene skal delta i et teknologikvalifiseringsprogram for fullskala CO2-fangst på Mongstad-anlegget (CCM).

CCM-prosjektet inviterte før sommeren alle selskaper som har teknologi for å fange CO2 fra eksosgass fra eksisterende gasskraftverk til å prekvalifisere seg for fullskala CO2-fangst på Mongstad.

— CO2-fangst, -transport og -lagring er helt avgjørende for å møte våre økende klimautfordringer. Vi er derfor svært glade for at vi har fått med oss internasjonalt ledende teknologileverandører som representer ulike fangstteknologier, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan i Gassnova SF.

Direktør i Statoils fornybar enhet og ansvarlig for CCM Kurt Georgsen sier at det aldri har blitt bygd et anlegg i tilsvarende størrelse før.

— For Statoil er det viktig at anlegget fungerer etter hensikten, og ikke representerer noen fare for mennesker og dyr, sier han.

Ved å delta i teknologikvalifiseringsprogrammet får de seks leverandørene som er plukket ut anledning til å demonstrere teknologien sin på fullskalaanlegget på Mongstad. Med gode resultater vil konseptvalg og valg av teknologi i henhold til plan finne sted første halvdel av 2014.