I dag er kapitalkravet for å stifte eit AS 100.000 kroner. I tillegg kjem oftast kostnader til å stifte selskapet. Regjeringa vil redusere kravet til aksjekapital til 30.000 kroner, og opnar for at stiftingskostnader kan dekkast ved å bruke av denne kapitalen.

— Målet er å færre NUF-ar. Vi brukar i dag store ressursar på å kontrollere desse selskapa. Vi ser også at svært mange av dei endar med å gå konkurs, seier Ingrid Heggø (Ap), medlem i næringskomitéen på Stortinget.

Framlegget frå regjeringa blei presentert på ein pressekonferanse no klokka ti.

— Vi håpar at endringane kan gjennomførast frå årsskiftet, seier Heggø.

I dag kostar det berre nokre tusenlappar å opprette eit NUF. Dette er selskap som blir registrert i utlandet, men som driv aktiviteten sin i Norge. Fleire av dei andre nordiske landa har alt gjort tilsvarande tiltak som regjeringa no vil gjennomføre her på berget.

— I Sverige har endringane ført til ein kraftig auke i talet på nye aksjeselskap, seier Heggø.