BA = ca. (og det kan jo være noe i det...)

Lasse = Kappe, Kasse, Kapre, Larse, Lappe

Akp ml = akp øl

Sengegym = semifin

Se og Hør = Se og Hor

sur = rus

Strev = ruset

Lina = Kina

Edru = fest

Druer = erter

Ok = øl

De som drikker er ikke edru, de er på druen = De som drikker er ikke fest, de er på fruen.

Har du sovet godt? = Har du rotet godt?