* Tallene om nordmenns formue er hentet fra SSB-rapporten Økonomisk Utsyn - Økonomisk Analyse 1/2011. Lenke: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201101/08hushold.pdf.

* Oppdaterte tall fra og med 2008 er hentet i SSBs statistikkbank http://www.ssb.no/tabell/06886.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå