Det er riktignok nesten 10 prosent lavere enn i samme periode i fjor, da bunnlinjen viste et resultat på 553 millioner kroner. Men driften i sjømatselskapet har tatt seg godt opp i årets tre første måneder.

Selskapet høstet om lag 28 tusen tonn laks og ørret og hadde en omsetning på 2,23 milliarder kroner. Tilsvarende tall i første kvartal 2010 var 22,5 tusen tonn og 1,87 milliarder.

Driftsresultatet ble 510 millioner kroner i årets første tre måneder, mot 307 millioner kroner i samme periode i fjor.

I forbindelse med at kvartalstallene legges fram, skuer Lerøy også fremover. Styret påpeker at det er større usikkerhet enn normal knyttet til utviklingen i verdensøkonomien, men at utsiktene er «mer positive og mindre preget av frykt» enn de har vært. Lerøy venter økt etterspørsel og bedre produktivitet og tror både andre kvartal og året som helhet vil bli bedre enn i fjor.

Lerøy lager blant annet frosne fileter til middagssultne nordmenn. Her fra fiskeslakteriet til Lerøy Fossen på Osterøy.
Hommedal, Marit/SCANPIX