Styret i oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group skryt av eitt av dei beste kvartalsresultata selskapet har hatt, og ventar enda betre lønsemd framover.

Driftsinntektene steig får 1,5 til 1,9 milliardar kroner frå først kvartalet i fjor til første kvartal i år. Resultatet før skatt steig i same periode frå 105 til 553 millionar kroner.

Selskapet ventar å profittere på stigande lakseprisar framover. Problembarnet i oppdrettsselskapet er framleis Lerøy Vest, oppdrettsverksemda som tidlegare tilhøyrde storaksjonæren Austevoll Seafood.

Der er Lerøy Seafood Group plaga med sjukdom som gir høgare produksjonskostnader enn i resten av konsernet.