• En viktig seier, sier velforeningsleder. - Helt naturlig, sier Lerøy.

I midten av april sa byrådet ja til Lerøy Seafood Groups planlagte storbygg i Sandviksbodene, lokaler som vil romme 500 arbeidsplasser.

Naboene frykter den økte trafikken vil føre til rasering av Den Trondhjemske Postvei.

Nå er det klart at krangelen om byggeplanene kommer til å fortsette gjennom sommeren etter at miljø— og byutviklingskomiteen torsdag vedtok å utsette saken.

Befaring

Det gjør de for å få tid til en befaring av området.

Komiteleder Ruth Grung (Ap) sier til bt.no at vedtaket var enstemmig og at de vil foreta befaringen i begynnelsen av juni.

Det tar naboene som har kjempet mot prosjektet som en «veldig viktig seier».

— Alle beboerne er veldig glade. Dette gir oss en god mulighet til å belyse for komiteen de utrolig store negative konsekvensene av planforslaget har for hele området, sier leder av Strandens grend velforening, Geir Næss.

  • Det er en delseier for å redde et av Bergens mest og viktigste kulturhistoriske områder. Vi snakker om Den trondhjemske postvei og Bergens siste strand-grend, sier Næss.

Den Trondhjemske Postvei ble anlagt gjennom Sandviken i 1790-årene.

Lerøy Seafood Group, som er største børsnoterte selskap målt i markedsverdi på Vestlandsbørsen, har på sin side har drevet virksomhet i bydelen i 50 år.

Lerøy: - Helt naturlig

Selskapet tar utsettelsen med fatning.

  • Hvis komiteen ønsker en befaring, må de få lov til det. Det er helt naturlig, og deres rett, sier prosjektleder for Lerøy Seafood Group, Siren Grønhaug, til bt.no.

I torsdagens avis uttalte hun at Lerøy forstår at naboene reagerer, men at planene vil gi positive ringvirkninger for området.

Geir Næss derimot har fått blod på tann etter torsdagens vedtak:

  • Vi har en oppfordring til Lerøy Seafood Group: Glem signalbygg, 100 parkeringsplasser i kjelleren, og privatisering av strandsonen. De må tenke fremtidsrettet og miljørettet, og bygge et miljøbygg som ivaretar det kulturhistoriske miljøet og som går på områdets egne premisser.

20 etasjer først

Eiendommen Lerøy vil bygge ut, ligger mellom Gamle Bergen, verneverdig trehusbyggelse og Den Trondhjemske Postvei. Eneste adkomst er en smal, verneverdig vei gjennom trehusbebyggelsen.

De tre planlagte byggene skal være henholdsvis fem, seks og sju etasjer.

I utgangspunktet ønsket Lerøy å bygge et signalbygg på 20 etasjer.

— Det ville vært veldig rart om det ikke kommer mange reaksjoner, sa daværende konsernsjef Ole Eirik Lerøy i Lerøy Seafood Group den gang.

Bør Lerøy få ja? Diskuter under:

I DAG: Dette vil Lerøy gjerne bytte med moderne lokaler.
LERØY SEAFOOD GROUP