Dette sikkerhetshullet kan for eksempel brukes til å samle alle e-postadresser du videresender et brev til, selv om du ikke svarte avsender. Eller det kan brukes til å se hvilke forandringer du gjør i et utkast, for eksempel en tilsendt kontrakt.

Svakheten skyldes bruk av Javascript og HTML i e-post. Javascript og HTML er programmeringsspråk beregnet på nettsider, men kan også brukes i e-post.

Feilen ble oppdaget av Richard Smith ved Privacy Foundation, en forskningsstiftelse i Denver, USA.— Jeg så på dette og fikk en aha-opplevelse. Det er mulig å spionere på folk, og det er så lett, sier han.

Eneste botemiddel er å slå av Javascript i e-postprogrammer eller skifte epost-program. Sikkerhetshullet virker kun i epost-delen til programmene Outlook, Outlook Express, eller Netscape 6.

Fremgangsmåten for å slå av Javascript finnes på Privacys nettside: www.privacyfoundation.org.NTB

Er du redd for at andre skal lese mailen din? Si din mening her og se hvor redde de andre BT-lesere er!