— Det særnorske med at alle skal eie sin egen bolig vil forandre seg. Vi vil gjerne være offensive i leiemarkedet fremover, sier sjef for Stor-Bergen Boligbyggelag, Anne Gine Hestetun.

Det er en rekke forhold som gjør at nordmenn vil bli mer lik utlendinger og leie boliger fremfor å eie, tror Hestetun.

I vårt interaktive kart over kan du klikke deg inn på eiendommene til Stor-Bergen, BOB og Vestbo, samt en rekke andre av byens største eiendomsaktører.

— For det første er det mange unge som ikke klarer kravet til 15 prosent egenkapital, om de ikke har foreldre til å hjelpe seg. Folk skiller seg og familiemønstrene endrer seg. Flere flytter, og vi får flere innvandrere. Alle disse trendene går i retning av at vi trenger flere utleieboliger for å få et velfungerende boligmarked, sier Hestetun.

— I Stor-Bergen planlegger vi flere prosjekter med husbankfinansiering hvor vi har satt av en andel for utleie til våre medlemmer, sier Hestetun.

Vårt sosiale bidrag

— I BOB er utleievirksomheten vårt bidrag til sosial boligbygging, sier BOB-sjefen, Terje Gilje. I byens største boligbyggelag har man vedtektsfestet at muligheten for å leie skal være et medlemsgode.

I BOB kan medlemmer leie i inntil tre år.

— Det er ingen permanent ordning, men en overgangsordning for folk som har vært gjennom en skilsmisse, folk som skal bo her midlertidig eller studenter, sier Gilje.

Hos Stor-Bergen og Vestbo har man ingen begrensning på hvor lenge man kan leie.

Også Gilje skulle gjerne vært med å bygge flere boliger for utleie.

— Men nå er ikke rammebetingelsene til stede lenger. Det stanses først og fremst på tilgang til rimelige tomter i sentrum, sier Gilje.

Et slags spleiselag

Øystein Johanessen, som er sjef for Vestbo og styreleder i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), skulle gjerne sett at man fikk vitalisert den såkalte Bergensmodellen.

— En variant av den kunne fått fart i byggingen av flere utleieboliger, sier han.

Bergensmodellen var tenkt som et samarbeid mellom Bergen kommune som skulle stille subsidierte tomter til rådighet, Husbanken som skulle bidra med subsidiert finansiering og boligbyggelagene som lovet å bygge til selvkost. Tilbake skulle kommunen få hånd om en viss andel av leilighetene, som de kunne leie ut til sine prioriterte grupper.

Samarbeidet strandet på EØS-regler som gjør det vanskelig for kommunen å favorisere noen når de selger sine tomter.

— Dernest gir ikke Husbanken økonomisk tilskudd der kommuner og private utbyggere, som boligbyggelag, samarbeider om å bygge og tilby utleieboliger, opplyser Johanessen.

715 utleieboliger

De tre boligbyggelagene overtok i sin tid de fleste av sine utleieboliger da Bergen kommune kvittet seg med dem på 90-tallet. Alle tre har derfor utleieleiligheter som kommunen disponerer og tildeler til sine prioriterte grupper.

Vestbo har i alt 145 utleieboliger. Rundt 50 av disse tildeles av Bergen kommune.

Stor-Bergen har i alt 191 leiligheter. Av disse disponerer Bergen kommune 50.

BOB har 379 utleieboliger. I rundt 75 av disse har Bergen kommune tildelingsrett.

Alle de tre boligbyggelagene hevder at de prismessig prøver å ligge en smule under markedsleie.

— Med dagens rentenivå drives utleievirksomheten med et lite overskudd. Men det er større vedlikeholdsutgifter på utleieboliger enn andre boliger, så det er slett ingen lukrativ butikk, sier Terje Gilje.

Vil bygge mer for utleie

På landsbasis hevder administrerende direktør Tor Eek i NBBL at 70 prosent av boligbyggelagene står klare til å bygge utleieboliger.

— Hadde regjeringen lagt forholdene til rette kunne boligbyggelagene bidratt til å skaffe ungdom og arbeidsinnvandrere som i dag står utenfor arbeidsmarkedet, en utleiebolig, sier Eek.

TRIVES GODT: Wishyar Osman og konen Suzan Tawfik er godt fornøyd med leiligheten de leier av StorBergen Boligutleie i Vågedalen, og vil fortsette å bo der til de flytter tilbake til Kirkuk i Irak.