Rektor Ole Gunnar Søgnen medgir at nivået er høyt.

— Det er et høyt leieprisnivå, men vi leier av Statsbygg og det er de som har fastsatt nivået, sier Søgnen til Eiendomsmagasinet.

De har regnet ut at HiB må betale 3140 kroner for hver av de 51.000 kvadratmeterene de skal leie i nybygget på Kronstad.

Til sammenligning betaler de litt over 1300 kroner per kvadratmeter i dag.

30 mill. i ekstra leie

Leieprisnivået er så belastende at HiB har fått innvilget 41 millioner kroner i kompensasjon fra Kunnskapsdepartementet.

Bevilgningen økes til 61,5 millioner kroner i 2015, men dyrere blir det uansett, ifølge magasinet.

BILLIGERE: Leieprisen for HiBs nybygg er 540 kroner dyrere enn andre kontorbygg i Bergen, skriver Eiendomsmagasinet. Nybygget til Norges Handelshøyskole (NHH) er billigere og har en leiepris på 1934 kroner pr. kvm.
Jan M. Lillebø

Den nye høgskolen er for liten og de må fremdeles leie lokaler i Møllendalsveien.

Det betyr at den årlige leiekostnaden ender på 183,7 millioner kroner, 91 millioner kroner mer enn det de betaler i dag.

Selv med kompensasjonen vil de årlige leiekostnadene ligge 30 millioner kroner over det de må ut med i dag.

— Den økte kostnaden på 30 millioner kroner er varig, sier Søgnen.

Signerte uten å vite prisen

I påvente av nybygget har den ekstra leiekostnaden ført til at høyskolen har måttet spare. Blant annet er ikke studietilbudet blitt utvidet og forbedret slik de ønsket.

Ifølge Eiendomsmagasinet var ikke HIB klar over at prisen ville bli så høy da undertegnet kontrakten.

Selv om de hadde visst hva den endte på, ville de likevel ha signert.

— Dette er et spesialbygg som vi ikke uten videre kan leie ellers i Bergen. Vi ville derfor i praksis ikke vurdert prosjektet annerledes selv om vi var klar over leienivåene, sier Søgnen til magasinet, og legger til;

— Dette var og er også et stort byutviklingsprosjekt i Bergen og politikerne brukte flere år på å bestemme seg for tomt.