Etter mange trafikkavvik på Bergensbanen vurderer Schenker AS å legge om mer av trafikken til lastebil, opplyser selskapet i en pressemelding.

— Kundene våre er avhengig av pålitelig fremføring, sier Jon Austrheim, avdelingsdirektør for produksjon og utvikling hos Schenker AS.

Schenker AS er en av de største jernbanebrukerne i Norge.

— Næringslivet avhengig

— Næringslivet er avhengig av at varene kommer frem over natten. Vi frakter matvarer, medisiner og mange andre varer som krever ekstremt nøyaktig fremføring. Ledelsen i selskapet har derfor tatt initiativ til å få vurdert om vi med faste bilruter vil kunne levere varene til rett tid.

Selskapet mener at faste bilruter vil gjøre det både enklere og mer forutsigbart å transportere gods mellom Østlandet og Bergen.

— Alle Schenkers terminaler på Østlandet, altså Hamar, Fredrikstad, Drammen, Sandefjord og Alnabru, vil kunne få direkte bilruter til og fra Bergen. Gods via Kristiansand, Stavanger og Haugesund blir fremført med bil, fortsetter Austrheim.

— Vi beklager at det er vanskelig å satse på Bergensbanen som følge av stadige driftsavbrudd og svikt i leveringskvaliteten, legger han til.

- Statens ansvar

Austrheim mener det er statens ansvar å opprettholde en forsvarlig infrastruktur. Når dette ikke følges opp med vedlikehold og investeringer må transportnæringen se etter andre løsninger.

— For godstrafikken settes det ikke opp ekstra kapasitet fra jernbanens side, slik som i persontrafikken når toget ikke går. Jernbanebrukere på gods må ordne erstatningstransport selv. Med hyppige driftsavbrudd blir det uforutsigbart å satse på jernbanen. Det er nærmest blitt en regel at jernbanen får problemer med infrastrukturen mange ganger i løpet av året, sier han.

Liker det dårlig

Schenker AS kjøper transporttjenestene på jernbanen fra CargoNet AS, et heleid datterselskap av NSB AS.

Administrerende direktør i CargoNet AS, Are Kjensli, er for tiden på ferie, og har ikke hørt om Schenkers utspill før bt.no ringer.

— Det har vært mange avvik på grunn av infrastrukturen på Bergensbanen. Vi som driver med godstransport rammes av dette, og liker det selvsagt dårlig, sier han.

Kjensli beklager alle avvikene, og understreker at de som transportør ikke rår over dette.

- Schenker er en stor kunde av CargoNet. Hva vil det bety om de går over til vei?

— Hva det vil bety for selskapet vil jeg ikke spekulere i, sier Kjensli, som ellers ikke vil kommentere utspillet.

Tilbakeskritt for miljøet

— Dette er beklagelig, selvsagt. Det er et mål å få mer gods fra vei over til bane, sier informasjonssjef Inge Hjertaas i Jernbaneverket Sør/Vest da han får høre om Schenkers utspill.

Det er Jernbaneverket som er ansvarlig for infrastrukturen.

— Den siste tiden har det vært to store hendelser. Brannen på Hallingskeid og raset på Ål. Vi gjør det vi kan for å unngå slikt. Hvis vi ikke klarer å levere en pålitelighet som kundene er fornøyde med vil jernbanen tape, sier han.

- Hva gjøres for å forbedre påliteligheten?

— Det er gjennom vedlikehold og investeringer.

- Hva vil det bety dersom Schenker går over til veitransport?

— Det er et stort tilbakeskritt for miljøet, og med økt veitrafikk vil det gå ut over sikkerheten på veiene, sier Hjertaas.

- Ikke sammenliknbart

— Vi er akkurat like fortvilte som Schenker over avvikene som har vært den siste tiden. Når infrastrukturen bryter sammen står vi i en veldig vanskelig situasjon for å oppfylle forpliktelsene vi har til våre kunder, sier informasjonssjef Bjarne I. Wist i CargoNet.

- Hvorfor sørger ikke dere for alternativ transport av gods, som NSB sørger for alternativ transport av personer?

— Vi søker å løse utfordringene som best vi kan i samarbeid med våre kunder. Men vi rår ikke i noen særlig grad over biler, så kundene selv må løse det når vi har store avvik. Samtidig kan et passasjertog flytte passasjerene over på buss på ett sted, og kjøre bussen til neste stasjon. For oss er det ikke mulig å ta av containere på andre steder enn i Bergen og Oslo. Dermed snakker vi løsninger for hele strekningen, derfor er det ikke direkte sammenliknbart, sier han.

Wist understreker at også CargoNet ønsker å ha en skinnegang som gir bedre oppetid enn i dag.

— Vi forstår godt frustrasjonen Schenker føler når Bergensbanen er stengt over flere dager, sier han.