Jotuns styre vedtok tirsdag å investere vel 500 millioner kroner i ny produksjonsstruktur. Selskapet vil sentralisere driften i Sandefjord. Dette betyr at fabrikkene i Fredrikstad og på Manger blir nedlagt.

– En stor del av fabrikkanleggene vi har i dag er for gammeldagse og lite effektive. Vi har også forholdsvis høye produksjonskostnader og har lenge vurdert å gjøre en forbedring. Det er nødvendig med en ny struktur, sier kommunikasjonsdirektør Vidar Ullenrød i Jotun til NTB.

Selskapet legger vekt på å sikre god personlig oppfølging av dem som blir berørt av strukturendringene – 48 ansatte i Fredrikstad og de 10 ansatte på Manger.

– Det er ennå tre år igjen til nedleggelsene. Ambisjonen vår er å holde på så mange som mulig i overgangsperioden, for vi må ha produksjon i disse årene. Vi ønsker å legge til rette for å hjelpe folk over i andre stillinger, og håper å unngå å si opp noen, sier Ullenrød.