Roxar har totalt 100 personer ved sin avdeling i Solheimsviken i Bergen. Det er de 20 ansatte tilknyttet produksjonen av målere og monitorer til oljebransjen som nå står i fare for å miste jobbene sine.

Roxar har nemlig bestemt seg for å flytte deler av denne produksjonen til Stavanger, og resten til Romania.

— Nå har vi møter med de ansatte for å prøve å finne løsninger for så mange som mulig, sier informasjonssjef Hege Forus ved Roxar.

Vil gi jobbtrening Noen av de berørte vil få tilbud om andre stillinger i Bergen, mens andre kan få tilbud om jobb i Stavanger.

Forus tror man vil finne en løsning for rundt halvparten av de 20 ansatte ved produksjonen.

— Resten vil få tre måneders oppsigelsestid hvor vi tilbyr jobb- og kurstrening, sier Forus.

Forus ønsker ikke å gi noe tidspunkt for når produksjonen i Bergen endelig avsluttes, eller når de ansatte i produksjonen risikerer å stå uten jobb.

— Denne prosessen vil pågå i noe tid. De ansatte som det ikke finnes en mulighet for på sikt, har man kanskje bruk for under flyttingen, sier hun.

Sliter etter finanskrisen - Hvorfor velger dere å legge ned produksjonen i Bergen?

— Dette handler om å opprettholde konkurranseevnen vår i et rimelig tøft marked. Bransjen vår har ennå ikke kommet seg på beina etter finanskrisen. Det er tøffe krav til inntjening og resultat, og vi må se på strukturelle endringer for å fortsatt være konkurransedyktige, sier Forus.

Roxar utvikler og produserer avansert teknologi for reservoarstyring og overvåkning av olje og gassbrønner i sanntid.

Selskapet er til stede i 19 land og omsatte i fjor for 1,3 milliarder kroner.