Plateindustrien kan ha misforstått kjennelsen fra femte mars og trodd at de ikke trengte å definere filnavnene på listene, skriver dommeren i et notat. Napster tar i mot dommerens notat med glede.

— Plateindustrien har hittil levert lister både med og uten filnavn, sier Napster-advokat, Robert Silver, til Reuters.

Spesifisering av filnavn har vært et problem i forbindelse med fjerningen av låter fra fildelingstjenesten. Det er lett for brukerne å manipulere navnene og skjule sanger beskyttet av opphavsrettigheter.

Etter Napster startet arbeidet med å oppfylle rettens krav om å fjerne materiale beskyttet av opphavsrettigheter, har 20 prosent av brukerne forsvunnet, hevder analysefirmaet Jupiter Media Metrix (JMM).

Fildelingstjenesten hadde 12 millioner brukere i mars, mot 15 millioner i februar, ifølge JMMs tall. Trafikken på fildelingstjenesten nådde 2,79 milliarder nedlastede sanger i februar. I mars gikk den ned til 2,49 milliarder, ifølge et annet analysefirma, Webnoize.

Til tross for trafikknedgangen er Napster fortsatt en av de mest populære sidene på nettet, hevder JMM.(Origo)