Dokumentene som AFP har fått tilgang til, er datert 26. juni.

Legene beskrev Mandela som «i en permanent vegetativ tilstand». Dette innebærer alvorlig hjerneskade hvor koma har utviklet seg til en tilstand uten sporbar selvbevissthet.

– Han er i en permanent vegetativ tilstand og hjelpes til å puste av en respirator, heter det i et dokument som ble innlevert retten i forbindelse med en familiestrid om levningene etter tre av Mandelas barn.

– Mandela-familien er blitt rådet av den ansvarlige lege til å skru av respiratoren, heter det videre.

Foruten tidvis ubehag har fredsprisvinneren ikke hatt smerter, sa hans kone Graca Machel tidligere torsdag.

Dokumentet ble innlevert til en domstol i Cape Town samme dag som president Jacob Zuma sa at Mandelas helse var dårligere og avlyste en reise til Mosambik. Dagen etter, den 27. juni, meldte Zuma igjen at Mandelas tilstand var blitt bedre «i løpet av natten».

– Han er mye bedre i dag enn han var da jeg så ham i går kveld, uttalte Zuma.

Etter dette har regjeringen betegnet tilstanden hans som «kritisk, men stabil». Flere detaljer har man avvist å komme med.