• For å få ned sykefraværet må vi oppføre oss mer ordentlig mot hverandre.

Det mener fastlege, førsteamanuensis ved UiO og småbedriftsleder Kjell Martmann-Moe.

— Det er ingen sak å få ned sykefraværet om man bare støter ut de sykeste i bedriften, sier Martmann-Moe.

  • Men det bryter med avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Fokuset på sykefravær er ensidig. Skal seniorene stå lenger i arbeidslivet og de yrkeshemmede bli inkludert, må man akseptere større sykefravær. Her har politikerne og partene i arbeidslivet et stort samfunnsansvar å ivareta.

Gradert sykmelding

For å få ned korttidsfraværet mener Martmann-Moe at gradert sykmelding må brukes i langt større grad.

— Si at du har lungebetennelse og hoster fælt. Da fungerer det dårlig å sitte i et åpent kontorlandskap. En god løsning kan være å bli sykmeldt i fire dager, og deretter ha halv sykmelding den femte til tolvte dagen.

Og blir man fortere kan pasientene friskmelde seg selv på sykmeldingsskjemaet, påpeker legen.

  • Å ha en ordentlig friskmeldingsplan som alle kan se det tror jeg er et viktig verktøy som brukes altfor lite i dag.

- Vis folkeskikk

Martmann-Moe viser til en undersøkelse i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) som har avdekket at 30 prosent av alle norske arbeidstakere opplever vold, trusler, trakassering eller neglisjering fra sine overordnede to, eller flere ganger i måneden. Fra arbeidskolleger er tallet 20 prosent.

— Norske ledere og mellomledere må lære seg å se sine medarbeidere, og gi dem ros. Trivsel og et godt arbeidsmiljø er svært viktig. Det er ledelsens ansvar.

  • Hva med trening og kosthold?

— Det er viktige ting i et folkehelseperspektiv, men noe av det viktigste vi kan gjøre for å motvirke sykefravær er å oppføre oss mer ordentlig mot hverandre. Rett og slett vise folkeskikk.