• Vi har det klart laveste prisnivået i hele Norden.

Vinterkulden har tatt et grep om landet og gradestokken kryper mot null, noe den også ser ut til å gjøre i overskuelig fremtid, men strømprisen er det lite å si på.

— Vestlandet har det klart laveste prisnivået i hele Norden, Stein Erik Iversen, seksjonssjef i BKK.

Tirsdag formiddag er faktisk strømprisen på Vestlandet (NO5-området) under halvparten av prisen på Østlandet (NO1). Mens bergenserne må ut med 27,8 øre pr. kilowattime, må beboere i hovedstaden betale 56,2 øre.

— Dette er noe vi har sett de siste dagene, etter at det ble kaldt. Om natten er det relativt like priser, men når forbruket og prisene øker på dagtid, ser vi at Vestlandet blir liggende igjen med lave priser, sier Iversen.

OVERSKUDD: Kraftområdet på Vestlandet (NO5) ble utvidet i begynnelsen av desember, i sammenheng med at den nye linjen mellom Sima og Samnanger ble satt i drift.

Produksjonsoverskudd

Forklaringen er todelt, og handler både om kulde og Sima-Samnanger.

Vestlandet er et område med stort produksjonsoverskudd. Da vinterkulden satte inn, økte forbruket i hele landet, og med det behovet for overføringer til Østlandet.

— Systemet er laget slik at prisene skal redigere flyten, at kraften skal gå fra lavprisområdet til høyprisområdet, men så er ikke kapasiteten nok til at vi klarer å utligne forskjellen. Det oppstår en flaskehals, vi får ikke overført så mye som man kunne ønske, og da blir det prisforskjeller, forklarer Iversen, og legger til:

— Enkelt sagt kan vi si at vi på Vestlandet har mer kraft enn vi klarer å bruke.

Lave priser hele året

Denne situasjonen forsterkes av at kraftområdet på Vestlandet (NO5) ble utvidet i begynnelsen av desember, i sammenheng med at den nye linjen mellom Sima og Samnanger ble satt i drift. Dermed har Vestlandet fått et enda større produksjonsoverskudd.

— Det vil være det samme i perioder med stor snøsmelting om våren og sommeren. Det er grunn til å tro at vi blir et av de laveste prisområdene store deler av året, sier Iversen.

Det som kan gi Vestlandet dyre strømpriser, er et veldig tørt år, ettersom det stort sett bare produseres vannkraft i NO5-området.

— Men det er ingenting som tilsier det denne vinteren, sier Iversen.