• TROR PÅ AVTALER MED SKATTEPARADISER: Norske myndigheter har inngått skatteavtaler med en rekke skatteparadiser som skal kunne gi økt innsyn i plasseringer som nordmenn og norske selskaper har disse stedene. - Jeg tror disse avtalene vil bidra til å styrke den internasjonale kontrollen, sier den nye skattedirektøren, Hans Christian Holte. FOTO: eirik brekke

Lavere skatt i vente for bedriftene

Før den nye regjeringen nå setter ned selskapsskatten fra 28 til 27 prosent, har den vært uendret siden 1992. I samme periode har EU-landene i snitt redusert selskapsskatten fra 35,3 prosent til 23,5 prosent.