Generelt foreslår utvalget å redusere skatten på 27 prosent som bedrifter betaler på sine overskudd til 20 prosent. Den samme reduksjonen foreslåes på den såkalte alminnelige beskattning på personinntekt. En lavere skattesats til bedrifter og personer skal taes igjen gjennom å fjerne en rekke av dagens fradrag og utvide dagens grunnlag for beskatning.