1. februar justerer Skyss billettprisene sine.

En rekke endringer blir gjort:

  • Prisen på enkeltbilletter for voksne øker med to kroner for Sone Bergen. Prisen blir 31 kroner ved kjøp på automat og 41 kroner for kjøp ombord i buss.
  • For øvrige soner stiger prisen på enkeltbilletter med 2,8 prosent.
  • DagSkyss Sone Bergen går fra å koste 110 kroner til å koste 80 kroner. Det innføres også 50 prosent rabatt for barn/honnør på denne billetten.
  • UngdomSkyss blir en upersonlig billett. Det betyr at den kan brukes av ulike personer, men ikke samtidig. Alle brukerne må være mellom16-19 år.
  • Grupperabatten blir redusert fra 23 prosent til 17 prosent. Gruppestørrelsen endres til ti personer eller flere.
  • Familierabatten på enkeltbilletter gjelder nå bare for voksne og barn.
  • PeriodeSkyss for både buss og tog får en prisøkning som følge av økte togpriser.
  • Det innføres 17 prosent rabatt på mobilbiletten. Prisen pr. billett blir da ca kr. 25,50. * Rabatten på KontantSkyss reduseres også til 17 prosent.
  • Det blir ikke lenger mulig å få studentrabatt på enkeltbilletter over syv soner.

PeriodeSkyss og UngdomSkyss får ingen prisendring for at de skal bli relativt billigere enn enkeltbilletter.

— Enklere

Ingrid Dreyer, kommunikasjonsrådgiver i Skyss, sier de har endret rabattsatsene på enkeltbilletter for å få et enklere og mer enhetlig system.

— Det skal ikke være noen tvil om hvilken rabatt som gjelder. Det innføres samme rabatt på mobilbilett betalt fra mobilkonto, som for KontantSkyss. Det gjør vi for å likestille de to måtene å betale på, sier Dreyer.

— Samtidig endrer vi rabattsatsen fra 23 til 17 prosent. Dette gjør vi for å ha en enhetlig sats for rabatter, og for å gi en riktigere pris på rabatterte enkeltbilletter sammenlignet med flerreisebilletter.Hun sier også at endringene skal være enda et insentiv til å ikke løse billett ombord på busser, men gjøre det på forhånd.

Harmoniserer rabatter

Prisendringene er vedtatt i fylkestingets budsjett.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) mener folk flest ikke vil komme dårligere ut av dette.

— De fleste kan komme minst like godt utav det. Selv om vi reduserer rabatt på KontantSkyss, innfører vi tilsvarende rabatt på mobilbillett. Det er for å harmonisere rabattsystemet på forhåndsbetalter ruter.

Han mener prisstigningen på billettene harmonerer med lønns- og prisveksten ellers i samfunnet.

— Også de som jobber i kollektivtrafikken har rett på en rimelig lønnsutvikling, sier Nilsen.

Flere ruter

Han sier også at noen av inntektene fra prisøkningen skal brukes til å sette opp noen nye ruter.

— Disse vil i hovedsak komme på steder der det i dag er trangt om plassen, sier Nilsen.

Det er også et helt bevisst valg at prisen på enkeltbilletter øker samtidig som prisen på månedskort står stille.

— Vi vrir litt på dette, slik at det relativt sett blir rimeligere å være pendler og bruke bussen ofte. Det er jo det vi ønsker at folk skal gjøre, sier Nilsen.

SAMME SOM FØR: Prisen på PeriodeSkyss stiger ikke i denne omgangen. Meningen er at det skal være billigere, sett i forhold til å kjøpe enkeltbilletter.
Eirik Brekke (Arkiv)