Strengere krav til egenkapital og hvor mye renteoppgang du kan tåle, har muligens begynt å legge en demper på boligprisutviklingen. Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) mener utviklingen hittil i år tyder på det.

4–6 prosent

— Veksten i boligprisene det siste året er lavere enn året før. Finanstilsynets innstramninger kan være en årsak til dette. De tre første månedene tyer på at boligprisene i 2012 totalt vil vokse med 4–6 prosent, sier nestleder i EFF, Leif J. Laugen.

Han baserer seg på at de kommende månedene vil det komme mange flere boliger på markedet, og dermed vil prisutviklingen bli lavere.

— Når snøen forsvinner og det grønnes på plenen er det mange som har ventet for å vise frem boligen fra sin beste side. Men mange har tenkt det samme. Derfor blir tilbudet av boliger veldig mye større, og prispresset avtar, sier Laugen.

Skudd for baugen

Mellom de forskjellige boligtypene er de andelsleiligheter som har den største prisveksten den siste måneden. I snitt vokste boligprisene med 1,2 prosent fra februar til mars. Når tallene korrigeres for at det vanligvis er høy prisvekst på denne tiden av året, var den underliggende veksten 0,4 prosent. statistikken er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no, og Pöyry.

I Bergen var prisutviklingen fra februar til mars litt lavere enn landsgjennomsnittet. I snitt steg prisene med 0,9 prosent nominelt.

Andelsleiligheter har steget mest i pris. 2,4 prosent fra februar til mars, og 12,1 prosent det siste året når hele landet regnes inn.

— Vi tror prognosene vil holde, men det er klart at flere forhold også virker forsterkende på boligprisveksten. At sentralbanken setter ned renten skaper en tro og optimisme som før eller senere kan få seg et skudd for baugen, sier Leif J. Laugen.