«Hva kan petroleumsnæringen lære av annen industri?», var tema da Idar Vollvik i formiddag holdt foredrag under konferansen Offshore – drift og vedlikehold i Grieghallen i Bergen.

— Men gambling, som du er kjent for, er vel ikke noe du bør lære vekk til oljebransjen? spurte bt.no Vollvik om før han gikk på scenen.

— Her kalles det risiko, og det er noe alle her i salen er vant til å ta, svarte Vollvik.

Vel på plass på podiet tok han opp igjen tråden.

— I all suksess er det risiko. Det er risiko å starte egen næring, å skifte produkter eller å skifte leverandør. Men vi gjør det likevel for å bli bedre, sier Vollvik.

Har funnet kilden til evig ungdom

Foruten risikovilje, fokuserte Vollvik og makker Tom-Erik Kristiansen fra Ludo Mobil på behovet for å tenke nytt.

— De fleste bedrifter starter som unge og innovative, men så blir de eldre, forteller Kristiansen, som selv har grunnlagt flere selskaper.

I Ludo har løsningen blitt å opprette et studentråd med mellom 50 og 100 studenter. Studentene skiftes ut etter ett år.

— Slik holder vi oss unge og på tå hev, sier Kristiansen.

Ludos studentråd leies også ut som konsulenter til andre bedrifter. Dette er ifølge Vollvik viktig for at de ikke skal få en for snever erfaring med Ludo.

- By på dere selv

Ikke overraskende manet Vollvik også petroleumsnæringen om å by mer på seg selv. Vollviks skryteliste over hvordan han har benyttet media for å få oppmerksomhet er lang.

Den gule luksusbilen han i sin tid kjøpte for syv millioner kroner ga ifølge Vollvik en reklameeffekt på rundt 700 millioner kroner.

— Noen av partnerne mine mente det var galskap å kjøpe bilen, men jeg sto på mitt, sier Vollvik.

Han mener mediehåndtering må være gjennomgående i hele bedriften for å lykkes.

— Alle som jobber i Ludo er forpliktet til å tenke på PR og media, sier Vollvik.

Sikter mot en annen planet

Som vanlig var det ikke langt mellom de store ordene da Vollvik og Kristiansen holdt foredrag.

— Vi tenker ikke «out of the box», sa Vollvik, før Kristiansen fortsatte:

— …vi tenker «out of the planet».

Vollviks Ludo-selskap er i dag langt mer enn et rent mobilselskap. Det produserer barneklær, og Vollvik vurderer nå å tre inn i bilmarkedet.

På slutten av sitt foredrag kom Vollvik med en oppfordring til de fremmøtte representantene fra oljenæringen:

— Sett av 5–10 minutter hver dag til å gjøre det umulige.