Høyesterett skal behandle en anke fra flere selskaper i Berge Gerdt Larsen-sfæren.

Larsen er tiltalt for brudd på ligningsloven i årene 1996-2005.

Påtalemyndigheten ønsker å få utlevert regnskapsdokumenter i forbindelse med denne straffesaken. Tingretten og lagmannsretten (med ett unntak) har gitt påtalemyndigheten medhold, men Larsen og hans advokater anket saken til Høyesteretts ankeutvalg.

Nå har ankeutvalget avgjort at Høyesterett skal avgjøre om dokumentene kan overleveres til påtalemyndigheten.