Larsen er tiltalt for grovt økonomiskutroskap og grovt skattesvik.

Tiltalen gjelder årene 1997— 2007.

Det er Larsensforsvarer, Svein Aage Valen, som har bedt om utsettelse, fordi saken ikke erferdig etterforsket og fordi påtalemyndighetene ikke er ferdig medbevisopptakene i utlandet.

Rettssaken er beregnet å strekke seg over 90rettsdager.