Kampen om kontrollen i oljeselskapet DNO International spissar seg til fram mot den ekstraordinære generalforsamlinga 1. november.

I ei børsmelding i dag åtvarar Petrolia ASA, der Berge Gerdt Larsen er styreleiar og storaksjonær, mot samanslåinga.

Dersom samanslåinga blir gjennomført, risikerer DNO International å få ansvaret for opphogging og fjerning av gamle RAK-plattformar, rørleidningar og andre installasjonar.

Kostnadane kan kome opp i "fleire hundre" milliardar dollar, det vil seie minst ein milliard kroner, ifølgje Petrolia ASA.

— Brevet er ei samlingpåstandar, spekulasjonar og spørsmål om fusjonen. Vi har allereie publisert eitsvært grundig informasjonsdokument på over 400 sider. Men dersom det framleiser ubesvarte spørsmål skal vi sjølvsagt sjå på det, og gi gode og tryggjandesvar, seier kommunikasjonsdirektørTom Bratliesom i DNO International.

Bryt med Larsen

Tidlegare har DNO International varsla at selskapet bryt det forretningmessige samarbeidet med Larsen, og vil samarbeide med politiet i straffesak mot han.

Larsen er tiltalt for grov økonomisk utruskap og grovt skattesvik. Rettssaka tek til hausten 2012. Påtalestyresmaktene meiner mellom anna at han har ein skjult formue på over 600 millionar kroner i utlandet.

I samband med etterforskinga ville politiet i Hordaland ha innsyn i rekneskapsbøkene til DNO International, der Larsen var styreleiar. Men selskapet sa nei, før det no har snudd.

Mobiliserer

På 90-talet tok Berge Gerdt Larsen DNO International ut av dvalen og gjorde det om til ein suksess på børsen, før han selde seg kraftig ned og satsa på boreriggar.

Fram til i sommar sat han likevel som styreleiar i DNO International, heilt til han overraskande vart kasta på generalforsamlinga. Det skjedde etter eit benkeforslag frå RAK Petroleum, den nye storeigaren i DNO International.

RAK Petroleum er eit arabisk oljeselskap, med oljelisensar i Midtausten og Nord-Afrika, som kjøpte eg oppn i DNO International i 2009 og 2010.

RAK vil leggje sine oljelisensar inn i DNO International i bytte mot å auke sin aksjepost frå 30 til 40 prosent.

Eit dårleg og risikabelt framlegg, meiner Larsen og hans allierte.

No mobiliserer begge partar fram mot den ekstraordinærer generalforsamlinga.

Kan stogge planen

To tredjepartar av aksjane som er representert på generalforsamlinga må stemme ja for at samanslåinga skal bli godkjent.

Larsen eigne selskap og Petrolia eig tilsamen 4,66 prosent i DNO International.

I tillegg har at ei gruppe på rundt 250 aksjonærar med utgangspunkt i Stavangerområdet slutta seg til aksjonæropprøret. Talsperson Torstein Øygarden seier gruppa i dag har omlag seks prosent av aksjane bak seg.

Dei to gruppene samrbeider om å ta kontakt med flest mogleg aksjonærar for å få dei til å stemme ned samanslåinga.

Partisk administrasjon

Styremedlem Erik Frydenbø i Petrolia ASA kritiserer administrasjonen i DNO International for å ha vald side i striden.

— Når administrasjonen tek klart parti i ein fusjonsdiskusjon som er svært kontroversiell, så tek administrasjonen på seg ei rolle, å vere talsmann for ei av gruppene som sit sentralt i selskapet. Det gjer at det blir vanskeleg for oss å tru på det som blir presentert, seier han.