Valkomiteen i DNO International ville at Berge Gerdt Larsen skulle halde fram som styreleiar i DNO International, men storaksjonæren RAK Petroleum ville det annleis. No er konsernsjef Bijan Mossavar-Rahmani i RAK Petroleum styreleiar, og Larsen er ute av styret i oljeselskapet han tok over, og bles liv i, på 90-talet.

RAK Petroleum varsla først like før generalforsamlinga i dag at selskapet ville skifte ut Larsen.

Ein opprørt Larsen protesterte, men fåfengd.

 Det kan hende at eg har eit dårleg rykte, men dette... Vi kan ikkje stole på kva dei seier, seier Larsen til TDN Finans.

Oslo Børs stogga handelen i DNO International-aksjen under generalforsamlinga. Då utfallet blei kjent og handelen opna igjen, skaut kursen i vêret frå, 7,05 til 7,50 øre pr. aksje, for så å falle under 7,30 kroner pr. aksje.

RAK Petroleum blei skipa i Dei sameinte arabisk emirata i 2005. I løpet av 2009 og 2010 kjøpte RAK Petroleum seg gradvis opp til å bli største eigar, med ein aksjepost på 30 prosent.

Oppkjøpet utløyst spekulasjonar om at det endelege målet er å overta heile DNO International, for å innlemme DNO International si verksemd i Irak og Jemen i RAK Petroleum. Rak Petroleum driv i dag i Oman, Tunisia og Dei sameinte arabiske emirat.

Men på generalforsamlinga i fjor var det tilsynelatande harmoni. RAK fekk inn to styremedlemer, men Larsen sin posisjon som styreleiar blei ikkje truga sjølv om han ikkje lenger var stor aksjonær i DNO International.

Både Larsen sjølv, og DNO International har vore med på å sleppe RAK Petroleum inn i selskapet.

I mars 2010 selde DNO International ei aksjepost på 5,5 prosent som selskapet eigde sjølv til RAK Petroleum. Salet gav DNO International 367,5 millionar kroner i kassa, nesten 130 millionar kroner meir enn aksjane var verdt då RAK Petroleum første gang ville kjøpe i 2009.

Også Larsen selde unna til RAK Petroleum i mars i fjor. Han innkasserte i overkant av 100 millionar kroner for ein aksjepost for knappe 1,7 prosent. I dag eig hans selskap under fire prosent i DNO International.