Med fredagens kjennelse i Oslo Byfogdembete, er trolig siste sjanse til å stoppe sammenslåingen ute. Larsen og hans partnere må også dekke DNO Internationals saksomkostninger på en million kroner.

I høst mobiliserte Larsen mange småaksjonærer for å få den ekstraordinære generalforsamlingen til å stemme ned sammenslåingen. Han fryktet at bare Rak Petroleum ville tjene på sammenslåingen.

Helt frem til kvelden før generalforsamlingen så han ut til å lyktes, før en stor gruppe småaksjonærer skiftet side. Larsen ble ifjor kastet som styreleder, etter at det arabiske oljeselskapet Rak Petroleum kjøpte seg opp til å eie 30 prosent av aksjene, og dermed ble største eier i DNO International.

Larsen og Larsens nære partner i oljeselskapet Petriolia, eier tilsammen nesten fem prosent i DNO International. De nektet å gi seg tross nederlaget på generalforsamlingen. De mente at innkallingen til, og avviklingen av, generalforsamlingen ikke gikk riktig for seg. Derfor ba de Oslo Byfogdembete om å utsette sammenslåingen inntil en domstol fikk vurdert om vedtaket var lovlig. Poenget med en utsettelse er at det er vanskelig å gjøre om på en sammenslåing dersom den alt er i gang, uansett om vedtaket er lovlig eller ikke.

Svaret fra Oslo Byfogdembete, som kom fredag, er at sammenslåingen kan fortsette som planlagt.

Advokat Erik Frydebø, som er styremedlem i Petrolia, sier de vil vurdere eventuelle andre rettslige skritt i løpet av helgen.