Larsen mener Bergen tingrett er inhabil, og at straffesaken mot ham må flyttes til en annen rett. Vinner han frem må straffesaken starte på nytt, et annet sted.

I fjor kom Gulating lagmannsrett til samme konklusjonen som Larsen, men Høyesterett gjorde om kjennelsen.

Det har ikke Høyesterett lov til å gjøre, loven sier lagmannsrettens kjennelse ikke kan endres, mener Larsens forsvarer, Svein Aage Valen.

Det er bakgrunnen for at Valen, på vegne av Larsen, har tatt spørsmålet om inhabilitet opp på nytt.

Bare få dager før rettssaken startet forrige mandag, kom lagmannsretten med en ny kjennelse — som konkluderte med at rettssaken kunne gå som planlagt. Men nå har Valen anket til Høyesterett på nytt, og håper på en avgjørelse i løpet av et par uker.

Valen mener tingretten tok en sjanse ved å starte rettssaken før spørsmålet om inhabilitet er endelig avklart.

— Det er ikke ideelt, sier han.

Lekkasjer

Ifølge Valen er det er to hovedårsaker til at Berge Gerdt Larsen mener at Bergen tingrett er inhabil; tingretten kan være kilden til avisartikkelen om politietterforskningen mot ham i Bergens Tidende i februar 2006 og en ansatt i tinghuset har tidligere jobbet tett sammen med ham, og er dessuten søsken med en tidligere ledende ansatt som kom i konflikt med Larsen.

Larsen sa før rettssaken at han ble tatt på sengen uten mulighet til å forsvare seg, og mistet all tillit, da etterforskningen ble kjent. Resultatet ble blant annet at et viktig lån til riggselskapet Petromena ble trukket, noe som sterkt medvirket til at de tre riggselskapene han hadde etablert gikk over ende i kjølvannet av finanskrisen.

Da retten ble satt forrige mandag sa Larsen at han foreløpig ikke ville svare på om han ville forklare seg for retten, og begrunnet det med at spørsmålet om rettssaken må utsettes ikke er avklart.

Strid om eierskap

Larsen er tiltalt for grovt bedrageri og grovt skattesvik. Rettssaken mot ham skal etter planen avsluttes 7. februar neste år.

Aktoratets innledningsforedrag varer i to uker.

Første uke gikk med til å gå gjennom salg av to aksjesalg fra Larsens heileide selskap, Larsen Oil & Gas. Det ene salget gjelder en aksjepost på 34,1 prosent i selskapet Independent Oil Tools i desember 1999, der påtalemyndigheten mener salget skjedde til underpris og gevinsten ble ført ut av landet for å spare skatt.

Det andre gjelder salget av en million aksjer i oljeselskapet DNO i 2000, der påtalemyndigheten mener det er rapportert for lav gevinst.

Påtalemyndigheten mener også at Larsen har unnlatt å rapportere alt han eier i utlandet, og at han dessuten har rapportert for lave verdier på de aksjeandelene han har oppgitt.

Politiadvokat Jan-Inge Raanes brukte hele dagen i retten i dag til å vise hva påtalemyndigheten mener har vært de reelle eierandelene i to av andre av selskapene knyttet til Berge Gerdt Larsen, Larsen Oil & Gas Drilling og Independent Oilfield Rentals (IOR). Begge er registrert på Jersey i den engelske kanal, og påtalemyndigheten mener Larsen er majoritetseier i selskapene.

Larsens versjon er det motsatte.