• Trond Giske har ikke levert den nye, maritime strategien vi trenger, sier Knut Arild Hareide. Krf-lederen mener næringsministeren lar skipsnæringen seile sin egen sjø.

— Den maritime næringen betyr veldig mye for Norge. Næringsminister Trond Giske har ikke levert varene på dette området. Vi venter fremdeles på en ny, maritim strategi, sier Krf-leder Knut Arild Hareide. Han sikter til en stortingsmelding om nNorges maritime næring som lenge har vært varslet, men som nå er utsatt på ubestemt tid.

Hareide var i Bergen i anledning KrFs valgkampåpning onsdag. Etter selve åpningen tok Krf-lederen turen til Skoltegrunnskaien i Bergen, sammen med partikollega Kjell Ingolf Ropstad i Stortingets energi- og miljøkomité. De to Krf-politikerne møtte representanter fra Maritimt Forum.

Utsatt på ubestemt tid

Hareide og Ropstad går hardt ut mot næringsminister Giske, som de mener ikke har holdt det han har lovet. Etter sigende skulle det legges frem en stortingsmelding med en ny, maritim strategi i løpet av våren 2013.

— Giske har lovet en ny og oppdatert maritim strategi som kan etterfølge "Stø kurs" som kom i 2007. Statsråden varslet at en ny strategi ville komme før påske. Nå er det tre uker igjen til valget, og den har fremdeles ikke kommet, sier Ropstad.

Daglig leder i Maritimt forum, Hege Solbakken, var ikke like krass i omtalen av næringsministeren, som de to Krf-politikerne. Men hun understreket behovet for en maritim strategi for den norske skipsfarten.

— Næringen venter utålmodig. Den maritime næringen produserer 150 milliarder i verdiskapning, og da trenger vi en helhetlig strategi. Den må inneholde en langsiktig plan for konkurranse og kompetanse, og vi må få på plass en nettolønnsordning for våre ansatte, sier daglig leder i Maritimt forum, sier Solbakken.

- Gir makten til Putin

Ropstad ønsker seg en ny strategi der Norges interesser i nordsjøområdene blir ivaretatt. En ny eksplosjon i skipstrafikken i nordområdene, nærmere bestemt gjennom Nordøstpassasjen. I 2010 passerte fem skip gjennom passasjen, og i fjor var tallet steget til 46. I år er 350 skip godskjent for passering i disse områdene. Ropstad sier kyststatene i nord kjemper om styringen, og mener Norge må være mer på hugget.

— Vi må sette kravene. Giske overlater alt til Putin og russerne, sier han.

Årsaken til at det nå i det hele tatt er mulig å krysse gjennom nordøst-passasjen, er klimaendringer. Tidligere gikk det ikke an, på grunn av is.

— KrF vil få på plass et forbud mot tungolje som drivstoff på skip i nordområdene, som dagens praksis i Antarktis. Norge er verdensledende på LNG- og hybridløsninger for store skip, og vi mener at all skipstrafikk i nordområdene på sikt burde operere på denne driften. Vi må være mer frempå, sier Ropstad.

- Hareide svartmaler

Det har ikke lykkes BT å få kontakt med Trond Giske, men statssekretær i nærings- og handelsdepartementet, Trygve Svensson, reagerer på det han kaller ”Hareides svartmaling”.

— Verdiskapningen i maritim sektor doblet seg siden 2005, under den rødgrønne regjeringen. På borgelig side er det totalt sprik i den maritime politikken. Verken Høyre eller Venstre vil lovfeste nettolønn, slik som Krf. Og Høyre vil fjerne fartsområdebegrensningen til NIS-skip, som vil føre til massiv sosial dumping på sokkelen. Da vil norske sjøfolk vil bli fortrengt av for eksempel filippinske sjøfolk, sier Svensson.

Men når kommer den maritime strategien som Krf etterlyser?

— Den kommer når den er god. Vi ser at Hareide etterlyser den nå når når det er valg. Men det viktigste for oss at er at vi får på plass en best mulig strategi som kan sikre videre vekst i næringen, sier Svensson.