Ei rekkje på i alt ni offshorefartøy på seks år til samme reiarlag er den lukkelege statusen til Hellesøy Verft AS på Løfallstrand i Kvinnherad. Det er austevollingen Tor Østervold (70) og hans reiarlag som sikrar sysselsetjinga for 30 fast tilsette verftsarbeidarar og rundt 150 underleverandørar i regionen.

Det første supplyskipet leverte Hellesøy til Østervold i 2007. Tidlegare har Hellesøy også bygt om fiskebåtar for samme reiar.

Den nye ordreserien på tre supplyskip er verd nærmare ein milliard kroner dersom den blir fullført som tenkt innan utgangen av 2013. Eitt av fartøya er avtalt som fast kontrakt for levering i november 2012, dei to neste er avtalt med opsjon.

— Positiv marknad

— Om opsjonen blir realisert, blir avklart om tre-fire månader. Marknaden ser positiv ut framover, seier reiar Tor Østervold, og viser til oppdragsituasjonen i både Nordsjøen og utanfor Brasil og Vest-Afrika.

Hellesøy Verft sin kontraktspartnar er Vestland Offshore, som inngår i Østervolds Solhaug-gruppe. Fartøya er teikna av Wärtsilä Ship Design, tidlegare Vik Sandvik på Fitjar. Skroga skal byggjast i Tyrkia og Polen, og vil koma til Løfallstrand for utrustning med seks månaders mellomrom. Røyr- og elektroarbeidet går sannsynlegvis til Bergen Group Skarveland og Kvinnherad Elektro, opplyser verftet i ei pressemelding.

Hellesøy Verft skal levera Østervold to supplybåtar - ein i november i år og den neste i mai 2012 - før arbeidet på den siste kontrakten tek til.

Full sysselsetjing

— Tor Østervold med samarbeidspartnarar har med desse ordrane etablert eit fantastisk godt samarbeid med oss. Vi held fram i eit godt spor, og er sikra full sysselsetjing dei neste to åra, seier dagleg leiar Øystein Hellesøy ved verftet.

— Ja, det er gode relasjonar som er bygt opp gjennom åra. Og Vik Sandvik har vi samarbeidd med sidan 1970. Vi hjelper og støttar kvarandre i regionen men det heile skjer på konkurransedyktige vilkår, seier Tor Østervold.

Si meininga di i kommentarfeltet under!