Matproduksjonsavgiften avvikles fra 1. januar neste år. Det ble vedtatt allerede under årets jordbruksforhandlinger. Dette vil gi 630 millioner kroner i lettelser for matindustrien og norske jordbruksvarer.

For å stimulere til investeringer foreslår Regjeringen flere justeringer i skattereglene.

Saldoavskrivningene for husdyrbygg økes fra 4 til 6 prosent, og avskrivningene for enkle bygningskonstruksjoner økes fra 8 til 10 prosent.

Regjeringen foreslår å heve trygdeavgiften fra 7,8 prosent til 11,0 prosent for næringsinntekt i jord— og skogbruk fra 2012. Dette er kompensert på andre måter, blant annet i jordbruksavtalen.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 409,5 millioner kroner til landbruks- og matforskning i 2012. Dette innebærer en økning på 7 millioner i forhold til 2011.

For å styrke bevaring og bruk av de norske hesterasene økes tilskuddet til Norsk fjordhestsenter og Nord-norsk hestesenter med 1 million kroner, til totalt 2,867 millioner over statsbudsjettet for 2012.

Bøndenes inntektsmuligheter økes med 10,25 prosent fra 2011 til 2012, skriver departementet.